Δήμος Αγίας Νάπας: Tenders


E-mail: info@agianapa.org.cy
Phone: +357 23816300
Country: Cyprus
Town: Αγία Νάπα
Address: Δήμος Αγίας Νάπας
Αγίας Μαύρης 25, Τ.Θ. 30026
Αγία Νάπα
5340
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 5340
Τηλέφωνο: +357 23816300
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@agianapa.org.cy
Φαξ: +357 23722607
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 2
02 feb

Number: 7480666

Country: Cyprus

Source: TED

19 jan

Number: 7151034

Country: Cyprus

Source: TED