Υπουργείο Υγείας: Tenders

E-mail: apapanicolaou@moh.gov.cy
Phone: +357 22608717
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Υπουργείο Υγείας
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17
Λευκωσία
1448
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1448
Υπόψη: Αντωνία Παπανικολάου
Τηλέφωνο: +357 22608717
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apapanicolaou@moh.gov.cy
Φαξ: +357 22605795
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 409
tenders: 397
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 397
21 aug

Number: 11734358

Country: Cyprus

Source: TED

18 aug

Number: 11700213

Country: Cyprus

Source: TED

17 aug

Number: 11676078

Country: Cyprus

Source: TED

09 aug

Number: 11511874

Country: Cyprus

Source: TED

07 aug

Number: 11463668

Country: Cyprus

Source: TED

31 jul

Number: 11321902

Country: Cyprus

Source: TED

28 jul

Number: 11284370

Country: Cyprus

Source: TED

26 jul

Number: 11228629

Country: Cyprus

Source: TED