Υπουργείο Υγείας: Tenders

E-mail: apapanicolaou@moh.gov.cy
Phone: +357 22608717
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Υπουργείο Υγείας
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17
Λευκωσία
1448
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1448
Υπόψη: Αντωνία Παπανικολάου
Τηλέφωνο: +357 22608717
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apapanicolaou@moh.gov.cy
Φαξ: +357 22605795
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 508
tenders: 586
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 586
17 may

Number: 17996861

Country: Cyprus

Source: TED

16 may

Number: 17964945

Country: Cyprus

Source: TED

14 may

Number: 17899291

Country: Cyprus

Source: TED

13 may

Number: 17868722

Country: Cyprus

Source: TED

13 may

Number: 17868721

Country: Cyprus

Source: TED

13 may

Number: 17867926

Country: Cyprus

Source: TED

10 may

Number: 17853607

Country: Cyprus

Source: TED

26 apr

Number: 17606307

Country: Cyprus

Source: TED

25 apr

Number: 17569174

Country: Cyprus

Source: TED