Υπουργείο Υγείας: Tenders

E-mail: apapanicolaou@moh.gov.cy
Phone: +357 22608717
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Υπουργείο Υγείας
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17
Λευκωσία
1448
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1448
Υπόψη: Αντωνία Παπανικολάου
Τηλέφωνο: +357 22608717
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apapanicolaou@moh.gov.cy
Φαξ: +357 22605795
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 145
Sum: 52837697
tenders: 140
Source: TED


Period: 21.10.2017-15.02.2017

Total: 140
21 oct

Number: 4970024

Country: Cyprus

Source: TED

21 oct

Number: 4970018

Country: Cyprus

Source: TED

21 oct

Number: 4969540

Country: Cyprus

Source: TED

21 oct

Number: 4969014

Country: Cyprus

Source: TED

14 oct

Number: 4836433

Country: Cyprus

Source: TED

13 oct

Number: 4793610

Country: Cyprus

Source: TED

13 oct

Number: 4793609

Country: Cyprus

Source: TED

12 oct

Number: 4791002

Country: Cyprus

Source: TED

04 oct

Number: 4650647

Country: Cyprus

Source: TED