Υπουργείο Υγείας: Tenders

E-mail: apapanicolaou@moh.gov.cy
Phone: +357 22608717
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Υπουργείο Υγείας
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17
Λευκωσία
1448
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1448
Υπόψη: Αντωνία Παπανικολάου
Τηλέφωνο: +357 22608717
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apapanicolaou@moh.gov.cy
Φαξ: +357 22605795
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 339
tenders: 345
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 345
26 may

Number: 9982985

Country: Cyprus

Source: TED

26 may

Number: 9982911

Country: Cyprus

Source: TED

23 may

Number: 9898679

Country: Cyprus

Source: TED

23 may

Number: 9898638

Country: Cyprus

Source: TED

23 may

Number: 9897587

Country: Cyprus

Source: TED

18 may

Number: 9798711

Country: Cyprus

Source: TED

18 may

Number: 9798655

Country: Cyprus

Source: TED

17 may

Number: 9773011

Country: Cyprus

Source: TED

09 may

Number: 9622023

Country: Cyprus

Source: TED