Υπουργείο Υγείας: Tenders

E-mail: apapanicolaou@moh.gov.cy
Phone: +357 22608717
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Υπουργείο Υγείας
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17
Λευκωσία
1448
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1448
Υπόψη: Αντωνία Παπανικολάου
Τηλέφωνο: +357 22608717
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apapanicolaou@moh.gov.cy
Φαξ: +357 22605795
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 101
Sum: 40309690
tenders: 124
Source: TED


Period: 15.09.2017-15.02.2017

Total: 124
13 sep

Number: 4229069

Country: Cyprus

Source: TED

13 sep

Number: 4229012

Country: Cyprus

Source: TED

13 sep

Number: 4228814

Country: Cyprus

Source: TED

12 sep

Number: 4205759

Country: Cyprus

Source: TED

12 sep

Number: 4205757

Country: Cyprus

Source: TED

09 sep

Number: 4174299

Country: Cyprus

Source: TED

08 sep

Number: 4154754

Country: Cyprus

Source: TED

08 sep

Number: 4154751

Country: Cyprus

Source: TED