Υπουργείο Υγείας: Tenders

E-mail: apapanicolaou@moh.gov.cy
Phone: +357 22608717
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Υπουργείο Υγείας
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17
Λευκωσία
1448
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1448
Υπόψη: Αντωνία Παπανικολάου
Τηλέφωνο: +357 22608717
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apapanicolaou@moh.gov.cy
Φαξ: +357 22605795
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 508
tenders: 554
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 554
21 mar

Number: 16657874

Country: Cyprus

Source: TED

21 mar

Number: 16657257

Country: Cyprus

Source: TED

19 mar

Number: 16591264

Country: Cyprus

Source: TED

19 mar

Number: 16590623

Country: Cyprus

Source: TED

18 mar

Number: 16552624

Country: Cyprus

Source: TED

18 mar

Number: 16552621

Country: Cyprus

Source: TED

12 mar

Number: 16410714

Country: Cyprus

Source: TED

12 mar

Number: 16410666

Country: Cyprus

Source: TED

11 mar

Number: 16374203

Country: Cyprus

Source: TED