Υπουργείο Υγείας: Tenders

E-mail: apapanicolaou@moh.gov.cy
Phone: +357 22608717
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Υπουργείο Υγείας
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17
Λευκωσία
1448
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1448
Υπόψη: Αντωνία Παπανικολάου
Τηλέφωνο: +357 22608717
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apapanicolaou@moh.gov.cy
Φαξ: +357 22605795
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 358
tenders: 361
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 361
16 jun

Number: 10468491

Country: Cyprus

Source: TED

16 jun

Number: 10468472

Country: Cyprus

Source: TED

14 jun

Number: 10415696

Country: Cyprus

Source: TED

13 jun

Number: 10381554

Country: Cyprus

Source: TED

12 jun

Number: 10374423

Country: Cyprus

Source: TED

09 jun

Number: 10345022

Country: Cyprus

Source: TED

08 jun

Number: 10320166

Country: Cyprus

Source: TED

07 jun

Number: 10294538

Country: Cyprus

Source: TED