Υπουργείο Υγείας: Tenders

E-mail: apapanicolaou@moh.gov.cy
Phone: +357 22608717
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Υπουργείο Υγείας
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17
Λευκωσία
1448
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1448
Υπόψη: Αντωνία Παπανικολάου
Τηλέφωνο: +357 22608717
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apapanicolaou@moh.gov.cy
Φαξ: +357 22605795
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 302
tenders: 288
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 288
21 mar

Number: 8538371

Country: Cyprus

Source: TED

20 mar

Number: 8503966

Country: Cyprus

Source: TED

20 mar

Number: 8503929

Country: Cyprus

Source: TED

17 mar

Number: 8468984

Country: Cyprus

Source: TED

17 mar

Number: 8468821

Country: Cyprus

Source: TED

17 mar

Number: 8468718

Country: Cyprus

Source: TED

15 mar

Number: 8407940

Country: Cyprus

Source: TED

15 mar

Number: 8407467

Country: Cyprus

Source: TED

09 mar

Number: 8292969

Country: Cyprus

Source: TED