Υπουργείο Υγείας: Tenders

E-mail: apapanicolaou@moh.gov.cy
Phone: +357 22608717
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Υπουργείο Υγείας
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17
Λευκωσία
1448
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1448
Υπόψη: Αντωνία Παπανικολάου
Τηλέφωνο: +357 22608717
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apapanicolaou@moh.gov.cy
Φαξ: +357 22605795
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 508
tenders: 502
Source: TED
Contracts information is published selectivelyYou cannot add to Favorites. You need to register
Total: 502
05 dec

Number: 14146479

Country: Cyprus

Source: TED

05 dec

Number: 14146358

Country: Cyprus

Source: TED

05 dec

Number: 14146113

Country: Cyprus

Source: TED

04 dec

Number: 14210305

Country: Cyprus

Source: TED

24 nov

Number: 13771771

Country: Cyprus

Source: TED

22 nov

Number: 13739393

Country: Cyprus

Source: TED

20 nov

Number: 13664507

Country: Cyprus

Source: TED

20 nov

Number: 13664026

Country: Cyprus

Source: TED

16 nov

Number: 13579428

Country: Cyprus

Source: TED

14 nov

Number: 13504926

Country: Cyprus

Source: TED