Υπουργείο Υγείας: Tenders

E-mail: apapanicolaou@moh.gov.cy
Phone: +357 22608717
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Υπουργείο Υγείας
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17
Λευκωσία
1448
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1448
Υπόψη: Αντωνία Παπανικολάου
Τηλέφωνο: +357 22608717
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apapanicolaou@moh.gov.cy
Φαξ: +357 22605795
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 508
tenders: 611
Source: TED
Contracts information is published selectivelyYou cannot add to Favorites. You need to register
Total: 611
24 jun

Number: 18860683

Country: Cyprus

Source: TED

24 jun

Number: 18860558

Country: Cyprus

Source: TED

21 jun

Number: 18815107

Country: Cyprus

Source: TED

20 jun

Number: 18786804

Country: Cyprus

Source: TED

17 jun

Number: 18679132

Country: Cyprus

Source: TED

14 jun

Number: 18641741

Country: Cyprus

Source: TED

14 jun

Number: 18641740

Country: Cyprus

Source: TED

12 jun

Number: 18600915

Country: Cyprus

Source: TED

12 jun

Number: 18600205

Country: Cyprus

Source: TED

12 jun

Number: 18600073

Country: Cyprus

Source: TED