Κοινοτικό Συμβούλιο Έμπας: Tenders


E-mail: sybembas@cytanet.com.cy
Phone: +357 26953135
Country: Cyprus
Town: Πάφος
Address: Κοινοτικό Συμβούλιο Έμπας
Λεωφόρος Νικολάου Έλληνα 56, Έμπα
Πάφος
8250
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 8250
Τηλέφωνο: +357 26953135
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sybembas@cytanet.com.cy
Φαξ: +357 26910662
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 2
25 jan

Number: 7274764

Country: Cyprus

Source: TED