Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων Με Αναπηρίες: Tenders


E-mail: info@dsid.mlsi.gov.cy
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων Με Αναπηρίες
1430
Λευκωσία
Cyprus
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dsid.mlsi.gov.cy
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 4
09 feb

Number: 7639029

Country: Cyprus

Source: TED