Δήμος Γερίου: Tenders


E-mail: info@yeri.com.cy
Phone: +357 22481755
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Δήμος Γερίου
Λεωφόρος Γερίου 21
Λευκωσία
2200
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 2200
Τηλέφωνο: +357 22481755
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@yeri.com.cy
Φαξ: +357 22480157
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 1
02 mar

Number: 8164137

Country: Cyprus

Source: TED