Δήμος Λεμεσού: Tenders


E-mail: tenders@limassolmunicipal.com.cy
Phone: +357 25884488
Country: Cyprus
Town: Λεμεσός
Address: Δήμος Λεμεσού
Αρχ. Κυπριανού 23
Λεμεσός
50089, 3600
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 50089, 3600
Τηλέφωνο: +357 25884488
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tenders@limassolmunicipal.com.cy
Φαξ: +357 25365497
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 3
25 may

Number: 9953489

Country: Cyprus

Source: TED

24 may

Number: 9928092

Country: Cyprus

Source: TED

08 mar

Number: 8287407

Country: Cyprus

Source: TED