Συμβούλιο Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων Λεμεσού: Tenders


E-mail: anelem@cytanet.com.cy
Phone: +357 25760111
Country: Cyprus
Town: Λεμεσός
Address: Συμβούλιο Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων Λεμεσού
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 83, Ύψωνας, Λεμεσός
Λεμεσός
4181
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 4181
Τηλέφωνο: +357 25760111
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: anelem@cytanet.com.cy
Φαξ: +357 25760303
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 2