Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου: Tenders


E-mail: rik@cybc.com.cy
Phone: +357 22862000
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Λεωφόρος Ρ.Ι.Κ., 2120, Αγλαντζιά
Λευκωσία
2120
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 2120
Τηλέφωνο: +357 22862000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rik@cybc.com.cy
Φαξ: +357 22314050
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 8
11 sep

Number: 12146514

Country: Cyprus

Source: TED

22 mar

Number: 8568082

Country: Cyprus

Source: TED