Δήμος Λάρνακας: Tenders


E-mail: municipality@larnaka.com
Phone: +357 24653333
Country: Cyprus
Town: Λάρνακα
Address: Δήμος Λάρνακας
Τ.Θ. 40045
Λάρνακα
6300
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 6300
Τηλέφωνο: +357 24653333
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: municipality@larnaka.com
Φαξ: +357 24653384
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 2
26 oct

Number: 13118234

Country: Cyprus

Source: TED

28 mar

Number: 8713266

Country: Cyprus

Source: TED