Ταμείο Θήρας: Tenders


E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy
Phone: +357 22867786
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Ταμείο Θήρας
Υπουργείο Εσωτερικών
Λευκωσία
1453
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1453
Τηλέφωνο: +357 22867786
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: wildlife.thira@cytanet.com.cy
Φαξ: +357 22867780
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 1
13 apr

Number: 9088082

Country: Cyprus

Source: TED