Λεωφορεία Λάρνακος Ζήνωνας Λτδ: Tenders


E-mail: info@zinonasbuses.com
Phone: +357 24665531
Country: Cyprus
Town: Λάρνακα
Address: Λεωφορεία Λάρνακος Ζήνωνας Λτδ
Λεωφόρος Φανερωμένης 120
Λάρνακα
6031
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 6031
Τηλέφωνο: +357 24665531
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@zinonasbuses.com
Φαξ: +357 24665546
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 4
18 mar

Number: 16551831

Country: Cyprus

Source: TED

11 sep

Number: 12146173

Country: Cyprus

Source: TED

19 jun

Number: 10506372

Country: Cyprus

Source: TED

13 apr

Number: 9096650

Country: Cyprus

Source: TED