Δήμος Λιβαδιών: Tenders


E-mail: kslivadion@cytanet.com.cy
Phone: +357 24633388
Country: Cyprus
Town: Λάρνακα
Address: Δήμος Λιβαδιών
Δικαιοσύνης 1, Λιβάδια
Λάρνακα
7060
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 7060
Τηλέφωνο: +357 24633388
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kslivadion@cytanet.com.cy
Φαξ: +357 24635414
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 1
09 may

Number: 9621607

Country: Cyprus

Source: TED