Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου: Tenders


E-mail: cangastiniotis@cysec.gov.cy
Phone: +357 22506600
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Τ.Θ. 24996, 1306 Λευκωσία
Λευκωσία
Cyprus
Τηλέφωνο: +357 22506600
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cangastiniotis@cysec.gov.cy
Φαξ: +357 22506700
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 3
11 mar

Number: 16373851

Country: Cyprus

Source: TED

02 jun

Number: 10161078

Country: Cyprus

Source: TED

12 may

Number: 9681526

Country: Cyprus

Source: TED