Τμήμα Εργασίας: Tenders


E-mail: director@dl.mlsi.gov.cy
Phone: +357 22400807
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Τμήμα Εργασίας
Τμήμα Εργασίας
Λευκωσία
1480
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1480
Τηλέφωνο: +357 22400807
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: director@dl.mlsi.gov.cy
Φαξ: +357 22400809
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 1
29 may

Number: 10012312

Country: Cyprus

Source: TED