Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου: Tenders


E-mail: info@cse.com.cy
Phone: +357 22712300
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71 - 73, Τ.Θ. 25427
Λευκωσία
1096
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1096
Τηλέφωνο: +357 22712300
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@cse.com.cy
Φαξ: +357 22570308
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 1
01 jun

Number: 10130147

Country: Cyprus

Source: TED