Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας: Tenders

E-mail: mgenethliou@treasury.gov.cy
Phone: +357 22602272
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας
Γωνία Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου
Λευκωσία
1441
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1441
Υπόψη: Μιχάλης Γενεθλίου
Τηλέφωνο: +357 22602272
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mgenethliou@treasury.gov.cy
Φαξ: +357 22302433
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.treasury.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 76
tenders: 29
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 29