Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού — Αμαθούντας: Tenders

E-mail: info@sbla.com.cy
Phone: +357 25881888
Country: Cyprus
Town: Λεμεσός
Address: Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού — Αμαθούντας
Τ.Θ. 50622
Λεμεσός
3608
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 3608
Υπόψη: Γενικού Διευθυντή
Τηλέφωνο: +357 25881888
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@sbla.com.cy
Φαξ: +357 25881777
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.sbla.com.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 1
tenders: 4
Source: TED
Contracts information is published selectivelyYou cannot add to Favorites. You need to register
Total: 4
01 jul

Number: 2893884

Country: Cyprus

Source: TED

12 apr

Number: 1308561

Country: Cyprus

Source: TED

21 feb

Number: 230017

Country: Cyprus

Source: TED