Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας: Tenders

E-mail: s.kounnos@osel.com.cy
Phone: +357 22468088
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας
Λεωφ. Λυκαβητού 93
Λευκωσία
2401
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2401
Τηλέφωνο: +357 22468088
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: s.kounnos@osel.com.cy
Φαξ: +357 22322607
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.osel.com.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 27
tenders: 6
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 6
15 may

Number: 9715797

Country: Cyprus

Source: TED

24 jun

Number: 2748690

Country: Cyprus

Source: TED