Τμήμα Δημοσίων Έργων: Tenders

E-mail: dleighton@pwd.mcw.gov.cy
Phone: +357 22806611
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Τμήμα Δημοσίων Έργων
Λεωφόρος Στροβόλου 165
Λευκωσία
2048
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2048
Υπόψη: Κας Δώρας Λέυτον
Τηλέφωνο: +357 22806611
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dleighton@pwd.mcw.gov.cy
Φαξ: +357 22498932
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.mcw.gov.cy/pwd
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 5
tenders: 23
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 23
15 may

Number: 17933644

Country: Cyprus

Source: TED

13 may

Number: 17869138

Country: Cyprus

Source: TED

25 mar

Number: 16731906

Country: Cyprus

Source: TED

18 mar

Number: 16553385

Country: Cyprus

Source: TED

18 feb

Number: 15923755

Country: Cyprus

Source: TED

05 feb

Number: 15580123

Country: Cyprus

Source: TED