Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου: Tenders


E-mail: n.tofaridou@hrdauth.org.cy
Phone: +357 22390222
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Αναβύσσου 2, Στρόβολος
Λευκωσία
2025
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2025
Υπόψη: κυρίας Νάντιας Τοφαρίδου
Τηλέφωνο: +357 22390222
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: n.tofaridou@hrdauth.org.cy
Φαξ: +357 22390368
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.anad.org.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 3
15 mar

Number: 8407611

Country: Cyprus

Source: TED

23 feb

Number: 298489

Country: Cyprus

Source: TED