Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού: Tenders

E-mail: aloizou@schools.ac.cy
Phone: +357 22800643
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
Λευκωσία
1434
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1434
Υπόψη: Αντρέας Λοΐζου
Τηλέφωνο: +357 22800643
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aloizou@schools.ac.cy
Φαξ: +357 22800644
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: moec.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 8
tenders: 25
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 25
03 apr

Number: 17010151

Country: Cyprus

Source: TED

13 dec

Number: 14435535

Country: Cyprus

Source: TED