Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού: Tenders

E-mail: aloizou@schools.ac.cy
Phone: +357 22800643
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
Λευκωσία
1434
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1434
Υπόψη: Αντρέας Λοΐζου
Τηλέφωνο: +357 22800643
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aloizou@schools.ac.cy
Φαξ: +357 22800644
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: moec.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 8
tenders: 20
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 20
13 dec

Number: 14435535

Country: Cyprus

Source: TED

20 jul

Number: 11109232

Country: Cyprus

Source: TED

12 jul

Number: 10963688

Country: Cyprus

Source: TED

28 apr

Number: 9452890

Country: Cyprus

Source: TED