Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού: Tenders

E-mail: aloizou@schools.ac.cy
Phone: +357 22800643
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
Λευκωσία
1434
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1434
Υπόψη: Αντρέας Λοΐζου
Τηλέφωνο: +357 22800643
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aloizou@schools.ac.cy
Φαξ: +357 22800644
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: moec.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 8
tenders: 11
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 11
28 apr

Number: 9452890

Country: Cyprus

Source: TED

01 feb

Number: 7450755

Country: Cyprus

Source: TED

14 dec

Number: 6217502

Country: Cyprus

Source: TED

21 oct

Number: 4969352

Country: Cyprus

Source: TED

03 oct

Number: 4627819

Country: Cyprus

Source: TED

24 aug

Number: 3883832

Country: Cyprus

Source: TED

06 jul

Number: 2982023

Country: Cyprus

Source: TED

01 jun

Number: 2305070

Country: Cyprus

Source: TED