Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας: Tenders


E-mail: cao@audit.gov.cy
Phone: +357 22401300
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Δεληγιώργη 6
Λευκωσία
1406
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1406
Υπόψη: Χρίστος Μάος
Τηλέφωνο: +357 22401300
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cao@audit.gov.cy
Φαξ: +357 22668153
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 3
23 oct

Number: 13004122

Country: Cyprus

Source: TED

10 nov

Number: 5364262

Country: Cyprus

Source: TED

24 feb

Number: 305176

Country: Cyprus

Source: TED