Ελληνική Δύναμη Κύπρου: Tenders


E-mail: a.e.pliatsidis@army.gr
Phone: +357 22412741
Country: Cyprus
Town: Μαλούντα
Address: Ελληνική Δύναμη Κύπρου
Στρατόπεδο Σταυριανάκου, 902ΚΒΣΤ
Μαλούντα
Cyprus
Τηλέφωνο: +357 22412741
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.e.pliatsidis@army.gr
Φαξ: +357 22412741
Κωδικός NUTS: CY00
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.army.grPeriod: 01.08.2017-24.02.2017

Total: 12