Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής: Tenders

E-mail: cypsaridou@dits.mof.gov.cy
Phone: +357 22601398
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
e-PS
Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου
Λευκωσία
1446
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1446
Υπόψη: Ανδριάνα Αχιλλέως
Τηλέφωνο: +357 22601398
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cypsaridou@dits.mof.gov.cy
Φαξ: +357 22602751
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 12
tenders: 18
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 18
23 oct

Number: 13004675

Country: Cyprus

Source: TED

12 oct

Number: 12789307

Country: Cyprus

Source: TED

08 may

Number: 9595022

Country: Cyprus

Source: TED