Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων: Tenders


E-mail: goxinos@wdd.moa.gov.cy
Phone: +357 22609289/295
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Λεωφόρος Κέννεντυ 100-110, Παλλουριώτισσα
Λευκωσία
1047
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1047
Υπόψη: Γεώργιος Οξίνος
Τηλέφωνο: +357 22609289/295
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: goxinos@wdd.moa.gov.cy
Φαξ: +357 22609292
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 5
07 nov

Number: 5282089

Country: Cyprus

Source: TED

28 sep

Number: 4522926

Country: Cyprus

Source: TED

02 mar

Number: 446229

Country: Cyprus

Source: TED