Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων: Tenders


E-mail: goxinos@wdd.moa.gov.cy
Phone: +357 22609289/295
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Λεωφόρος Κέννεντυ 100-110, Παλλουριώτισσα
Λευκωσία
1047
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1047
Υπόψη: Γεώργιος Οξίνος
Τηλέφωνο: +357 22609289/295
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: goxinos@wdd.moa.gov.cy
Φαξ: +357 22609292
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 19
17 may

Number: 17997174

Country: Cyprus

Source: TED

21 nov

Number: 13704480

Country: Cyprus

Source: TED

08 nov

Number: 13368893

Country: Cyprus

Source: TED

07 nov

Number: 13344658

Country: Cyprus

Source: TED

31 oct

Number: 13204898

Country: Cyprus

Source: TED

17 oct

Number: 12878895

Country: Cyprus

Source: TED

02 oct

Number: 12591963

Country: Cyprus

Source: TED